You are here

October Birthdays

 
October Birthdays
2nd Dev Suroop Kaur
Hari Simran Kaur (daughter of Daya S. & Sat Nirmal K.)
3rd Guru Prakash Kaur
4th Hari Jiwan Kaur
Amrit Dev Singh (son of Lakshmi K. & Dharam S.)
5th Siri Neel Kaur
6th Bhandi Chorh Singh
8th Akal Kaur
11th Satya Kaur (Satya Singh)
14th Sarbjot Singh (son of Darshan K.)
15th

Sat Guru Kaur (Sue)
Nirankar Kaur (Siri Ram Singh & Nirinjan Kaur)

16th Amrit Samarath Singh
19th Siri Ram Singh
Simran Singh (Guruprakash Kaur)
21st Hargobind Kaur (granddaughter of Vir K.)
22nd Guru Dham Singh (Guru Amrit Kaur)
Guruprakash Kaur (Simran Singh)
23rd Siri Hari Kaur
Seva Singh
24th Guru Mitar Kaur
Kirtan Kaur (Ram Das Singh & Guru Simrat Kaur's daughter)
26th Sat Kartar Singh (Albq)
Dhyan Kaur (Albq)
30th Sat Darshan Kaur
31st Santokh Singh