You are here

December Birthdays

December Birthdays
5th Sat Want Singh
Sat Jiwan Kaur (FL)
6th Satya  Singh
Jagat Singh
Dharma Kaur (Meher Singh)
7th Krishan Shiva Singh
8th Dharma Singh
Guru Nam Kaur (CO)
9th Tiaga Priti Kaur
10th Melany Rodriguez (mother of Anantpreet Kaur)
11th Nirbhe Kaur
Gurunam Kaur (Pennsylvania)
13th Sat Bir Singh (Santa Fe)
Nirinjan Kaur (Santa Fe)
15th Dr. Sat Kirpal Kaur
Ragu Bir Singh
Ruby Kaur
Sat Shabad Kaur
16th Guru Tera Kaur
17th Sree Aatmaa Kaur (daughter of Vir K.)
18th Dr. Sat Siri Kaur
19th Dharam Singh (Dharam K.)
Dharma Kaur (daughter of Parmatma S. & Guru Daya K)
20th Siri Nirongkar Singh
Paramnam Singh (Adi Shakti Kaur)
21st Sarab Saraswati Kaur (daughter of Har Har S. & Hari Dharam K.)
22nd Daya Singh
Sat Sangeet Kaur
26th Hari Har Singh (Hari Simrat Kaur)
27th Siri Amrita Kaur (daughter of Sada Anand Singh)
28th Hari Rai Kaur (daughter of Dharm S & Guru Kirn K)
Himmat Singh (Guru Fateh Kaur's son)
Adi Sangeet Kaur (daughter of Siri Chand K. & Siri Vias S.)
31st Guruka Singh